Sekcije

E-mail Ispis

U našoj školi, za sve učenike koji imaju interes za slobodne aktivnosti, u okviru sekcija koje vode nastavnici sa odgovarajućim stručnim zvanjem i osposobljenošću organiziraju se slobodne aktivnosti.

   Sekcije koje djeluju u školskoj 2016/17 godini su:

 

 


 • Recitatorska, prof. Demirović Pakiza
 • Dramska sekcija, prof. Čaušević Merhila
 • Ritmička sekcija, prof. Hadžiahmetović Meliha i Herceg Vanda
 • Muzička sekcija, prof. Vrebo Almir
 • Novinarska sekcija, prof. Gudić Nedžad  i Omeragić Amel
 • Debatna sekcija, prof. Terzić Alma
 • Ekološka sekcija, prof. Burko Aida
 • Matematička sekcija, prof. Brzika Hazima
 • Informatička sekcija, prof. Kurić Fahrudin
 • Fizičari, prof. Šehić Vahid
 • Frizerska sekcija, prof. Fazlić Sanin i Hadžiabulić Mirsada
 • Nogometna sekcija, prof.  Alispahić Suad
 • Košarkaška sekcija, prof. Imamović Said
 • Odbojkaška sekcija, prof. Imamović Said
 • Folklorna sekcija, prof, Halilović Amela
 • Vijeće učenika, prof. Agić Ajda
 • Vijeće roditelja, prof. Čusto Melisa
 • Likovna sekcija, prof. Šljivo  Husein

 

 

 

   Sekcije se održavaju u toku petodnevne radne sedmice, poslije nastave ( najčešće poslije šestog sata ) a prema rasporedu sati. Najvažnije je pomenuti da učenici naše škole svoja znanja, sklonosti i sposobnosti pokazuju kroz učešće na različitim manifestacijama, takmičenjima i slično.

 

 

 

 

Slučajna slika

skola3.jpg

Statistika

Posjete Sadržajima : 153727
Trenutno aktivnih Gostiju: 28