Inteligencija, IQ test

E-mail Ispis

OPŠTA INTELIGENCIJA

Ovo je sposobnost od koje zavisi uspjeh u skoro svim djelatnostima. Opštu inteligenciju karakteriše dobro razumjevanje i dobro zaknjučivanje, sposobnost prilagođavanja sredini, sposobnost učenja, sposobnost izdvajanja bitnog od nebitnog, sposobnost rješavanja raznih problema, sposobnost kritičkog mišljenja. Na ovom linku pogledajte koliko iznosi vaš koeficijent opšte inteligencije


SOCIJALNA INTELIGENCIJA:

Ta sposobnost je značajna za uspješan rad sa ljudima. Ona je važna pretpostavka za uspjeh u društvenim naukama. Socijalna inteligencija je značajna za prosvjetnu, medicinsku, ekonomsko-komercijalnu, ugostiteljsko-turističku struku.


TEHNIČKA INTELIGENCIJA:

Ona se ogleda u sposobnosti uočavanja i shvatanja raznih tehničkih zakona iz fizike, mehanike itd. Tehničku inteligenciju čine i sposobnosti koje su značajne za poslove gdje se rukuje mašinama, raznim alatkama i dijelovima ili čitavim tehničkim uređajima.


PRAKTIČNA INTELIGENCIJA:

Ona se o čituje u spretnosti ruku, šake, prstiju, nogu, u obavljanju raznih poslova praktične prirode sa raznim sredstvima rada (alati, mašine, saobraćajne sredstva). Praktična inteligencija održava očuvanost čula vida, sluha i koordinacije rada očiju, ruku, nogu, te spretnost u sagledavanju, penjanju i uopšte mjenjanju položaju položaja tijela.

 

Slučajna slika

skola4.jpg

Statistika

Posjete Sadržajima : 153720
Trenutno aktivnih Gostiju: 13